Υπηρεσίες

Γενικές Υπηρεσίες

Προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
   

  • Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
  • Κτηνιατρικά φάρμακα
  • Τροφές και κλινικές δίαιτες