Υπηρεσίες

Πρόληψη

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται:

  1. Εμβολιασμοί
  2. Αποπαρασιτώσεις για ένδο- και έξω- παράσιτα
  3. Ετήσιοι και εξαμηνιαίοι προληπτικοί έλεγχοι ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου σας