Υπηρεσίες

Αιματολογικό

Το ιατρείο διαθέτει βιοχημικό αναλυτή Reflovet για λήψη άμεσων αποτελεσμάτων καθώς και σε συνεργασία με εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού πραγματοποιούνται το σύνολο των αιματολογικών εξετάσεων όπως:
   

 1. Αίματος (αιμοδιάγραμμα, βιοχημικές, ορμονολογικές, κλπ.)
     
 2. Λοιμωδών νοσημάτων (λεϊσμανίαση ή kala-azar, ερλίχια, τοξόπλασμα, λευχαιμία γάτας - FIV - FIP κ.α.)
     
 3. Ούρων, κοπράνων
     
 4. Βιοψίες
     
 5. Καλλιέργειες (μυκήτων, βιολογικών υλικών)