Υπηρεσίες

Ακτινολογικό-U/S

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με κτηνιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα 100mA, 100 kW, προσφέροντας πλήρη ακτινολογικό έλεγχο.  Επίσης, στο χώρο του ιατρείου πραγματοποιείται υπερηχολογικός έλεγχος κοιλίας και καρδιάς (Doppler).