Υπηρεσίες

Χειρουργικό

Το χειρουργικό τμήμα υποστηρίζεται από εισπνευστική αναισθητική μηχανή και "μότοριν" καρδιακών παλμών για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη ανάνηψη από την αναισθησία, στο οποίο πραγματοποιούνται στειρώσεις, επεμβάσεις μαλακών μορίων και ορθοπεδικές επεμβάσεις.